hupsi_fancybox_e_meta_65
hupsi_fancybox_e_meta_66
hupsi_fancybox_e_meta_68
hupsi_fancybox_e_meta_83
hupsi_fancybox_e_meta_69
hupsi_fancybox_e_meta_86
hupsi_fancybox_e_meta_70
hupsi_fancybox_e_meta_71
hupsi_fancybox_e_meta_72
hupsi_fancybox_e_meta_74
hupsi_fancybox_e_meta_75
hupsi_fancybox_e_meta_79
hupsi_fancybox_e_meta_43
hupsi_fancybox_e_meta_44
hupsi_fancybox_e_meta_45
hupsi_fancybox_e_meta_47
hupsi_fancybox_e_meta_48
hupsi_fancybox_e_meta_49
hupsi_fancybox_e_meta_53
hupsi_fancybox_e_meta_56
hupsi_fancybox_e_meta_100
hupsi_fancybox_e_meta_101
hupsi_fancybox_e_meta_103
hupsi_fancybox_e_meta_105
hupsi_fancybox_e_meta_107
hupsi_fancybox_e_meta_109
hupsi_fancybox_e_meta_111
hupsi_fancybox_e_meta_112
hupsi_fancybox_e_meta_114
hupsi_fancybox_e_meta_116
hupsi_fancybox_e_meta_118
hupsi_fancybox_e_meta_122
hupsi_fancybox_e_meta_22
hupsi_fancybox_e_meta_36
hupsi_fancybox_e_meta_10
hupsi_fancybox_e_meta_28
hupsi_fancybox_e_meta_15
hupsi_fancybox_e_meta_24
hupsi_fancybox_e_meta_23
hupsi_fancybox_e_meta_09
hupsi_fancybox_e_meta_02
hupsi_fancybox_e_meta_13
hupsi_fancybox_e_meta_31
hupsi_fancybox_e_meta_18
Nur fr Mitglieder


LAN_PRINT_135DOBROVOLJNI ODLAZAK IZ TELEKOMA - 2016.
(LAN_PRINT_86 Nezavisnost)
LAN_PRINT_94 webmaster
Thursday 24 March 2016 - 08:56:07


Izvor:  www.portal.telekom.rs
 
Obaveštavamo zaposlene da je Izvršni odbor Društva doneo Odluku o uslovima i kriterijumima za stimulisanje dobrovoljnog odlaska iz „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, delovodni broj 112101/3-2016 od 22.03.2016. godine.
 
S tim u vezi, zaposlenima koji pripadaju kategorijama korisnika sredstava, omogućeno je da podnesu prijavu na raspisan konkurs za 2016. godinu.
 
Prijavljivanje će se sprovoditi putem aplikacije na internom sajtu „Moj Portal“ počev od 28.03.2016. godine, a zaključno sa 08.04.2016. godine, do 16.00 časova kada se aplikacija zatvara.
 
Za više informacija kliknite ovdeLAN_PRINT_303Sindikat "Nezavisnost" - Užice
( http://sindikat031.rs/news.php?extend.507 )