hupsi_fancybox_e_meta_65
hupsi_fancybox_e_meta_66
hupsi_fancybox_e_meta_68
hupsi_fancybox_e_meta_83
hupsi_fancybox_e_meta_69
hupsi_fancybox_e_meta_86
hupsi_fancybox_e_meta_70
hupsi_fancybox_e_meta_71
hupsi_fancybox_e_meta_72
hupsi_fancybox_e_meta_74
hupsi_fancybox_e_meta_75
hupsi_fancybox_e_meta_79
hupsi_fancybox_e_meta_43
hupsi_fancybox_e_meta_44
hupsi_fancybox_e_meta_45
hupsi_fancybox_e_meta_47
hupsi_fancybox_e_meta_48
hupsi_fancybox_e_meta_49
hupsi_fancybox_e_meta_53
hupsi_fancybox_e_meta_56
hupsi_fancybox_e_meta_100
hupsi_fancybox_e_meta_101
hupsi_fancybox_e_meta_103
hupsi_fancybox_e_meta_105
hupsi_fancybox_e_meta_107
hupsi_fancybox_e_meta_109
hupsi_fancybox_e_meta_111
hupsi_fancybox_e_meta_112
hupsi_fancybox_e_meta_114
hupsi_fancybox_e_meta_116
hupsi_fancybox_e_meta_118
hupsi_fancybox_e_meta_122
hupsi_fancybox_e_meta_22
hupsi_fancybox_e_meta_36
hupsi_fancybox_e_meta_10
hupsi_fancybox_e_meta_28
hupsi_fancybox_e_meta_15
hupsi_fancybox_e_meta_24
hupsi_fancybox_e_meta_23
hupsi_fancybox_e_meta_09
hupsi_fancybox_e_meta_02
hupsi_fancybox_e_meta_13
hupsi_fancybox_e_meta_31
hupsi_fancybox_e_meta_18
Nur fr Mitglieder


LAN_PRINT_135ISPLATA DIVIDENDE ZA 2017.GODINU
(LAN_PRINT_86 Nezavisnost)
LAN_PRINT_94 webmaster
Thursday 19 July 2018 - 14:03:57


Obaveštavamo zaposlene da je isplata dividende akcionarima za 2017. godinu, izvršena dana 17.7.2018. godine.

Isplata dividende akcionarima izvršiće se u sledećim neto iznosima:

Domaća fizička lica:
- koja su na dan dividende 1.6.2018. godine imala ukupno 218.878.500 akcija, u neto iznosu od 8,6303 dinara po akciji.

Strana fizička lica:
- koja su na dan dividende 1.6.2018. godine imala ukupno 23.205 akcija, u neto iznosu od 8,6303 dinara po akciji.

Domaća pravna lica:
- koja su na dan dividende 1.6.2018. godine imala ukupno 963 akcija, u neto iznosu od 10,1533 dinara po akciji.LAN_PRINT_303Sindikat "Nezavisnost" - Užice
( http://sindikat031.rs/news.php?extend.520 )